Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 1
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 2
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 3
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 4
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 5
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 6
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 7
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 8
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 9
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 10
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 11
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 12
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 13
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 14
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 15
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 16
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 17
Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund - Ảnh 18

Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị cho trận gặp Dortmund

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe