Khí thế năm Rồng!

Hình tượng Rồng trong dân gian luôn gợi đến sự vươn lên, bay bổng, mạnh mẽ, khí thế...

Đó là hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam mới: Xây dựng đất nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, phồn vinh, hạnh phúc.

Trong những ngày đầu xuân năm Rồng, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Bài viết đã khái quát những thành tựu to lớn mà đất nước và dân tộc ta đã đạt được trong 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, phát triển văn hóa - con người và những thành tựu về đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, sẽ hoàn thành tốt những mục tiêu mà Đại hội XIII đã đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, sẽ hoàn thành tốt những mục tiêu mà Đại hội XIII đã đề ra.

Những thông điệp trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đánh giá cao; như một lời hiệu triệu khơi dậy niềm tự hào dân tộc, động viên toàn Đảng, toàn dân, cùng đoàn kết quyết tâm xây dựng đất nước.

Cũng trong dịp xuân mới năm Rồng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn của TTXVN, khẳng định: Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chúng ta đã vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Kinh tế nước ta tiếp tục là điểm sáng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

SUCKHOE+ Khi the nam rong - Box-01

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các lĩnh vực văn hóa - xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ rệt. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, với truyền thống anh hùng, yêu nước, “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta và tính ưu việt của chế độ ta lại được phát huy lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng từ những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, với khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa, sáng suốt nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, như Bác Hồ và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hằng mong đợi.

Chúc Tết Giáp Thìn lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm Giáp Thìn - 2024 là một năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và hướng tới Đại hội XIV của Đảng với niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và cả hệ thống chính trị tiếp tục phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của Nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của Nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả của năm 2023, như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Chương trình Xuân Quê hương 2024 mới đây, đã góp phần làm dày hơn những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau gần 50 năm thống nhất, gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định: Những thành tựu ấy đạt được là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên cơ sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí kiên cường và lòng quả cảm, tinh thần quyết tâm, tự lực, tự cường, khát vọng mãnh liệt vì độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc của dân tộc ta.

Để thực hiện thành công khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, Chủ tịch nước kêu gọi phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của Nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phát huy tinh thần trách nhiệm cán bộ, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phát huy tinh thần trách nhiệm cán bộ, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng

Chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư, qua đó nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của mỗi người dân, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; tiếp tục khẳng định những thành tựu, kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển nhân dịp 100 năm thành lập Đảng.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành phát huy tinh thần vào cuộc ngay từ ngày đầu, tháng đầu, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, giải pháp để năm 2024, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với kết quả phải tốt hơn năm 2023.

Mùa xuân là sự khởi đầu. Xuân mới mang đến những niềm vui, niềm hy vọng vào tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Một khí thế mới đang dâng trào từ mùa xuân năm Rồng trong niềm tin tưởng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra và tầm nhìn và khát vọng đất nước hùng cường sẽ trở thành hiện thực vào dịp kỷ niệm 100 năm lập nước Việt Nam mới XHCN.

Mùa xuân năm Rồng trào dâng những cảm xúc thiêng liêng. Xin chia sẻ những cảm xúc về Xuân Giáp Thìn của một hồn thơ ẩn náu trong một nhà lãnh đạo cấp cao - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình:

Xuân Giáp Thìn

Giao thừa non nước mừng xuân mới

Giao bôi trời đất khúc giao duyên

Vạn vật bừng lên tràn sức sống

Giáp Thìn sức mạnh tựa rồng thiêng

Đào khoe sắc thắm cùng non nước

Mai vàng đua nở đón chào xuân

Thăng Long rồng cuộn tràn khí phách

Nhà Rồng nhớ Bác dạ bâng khuâng

Ngày xuân rộn rã tình non nước

Con Hồng cháu Lạc khúc âu ca

Quý Mão đã lui về năm cũ

Giáp Thìn xuân mới nở ngàn hoa

Diệu Vi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Góc nhìn quản lý