Empty
Empty
Empty

Tuần này, Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) sẽ nhóm họp tại Geneva để giải quyết việc thực hiện các mục tiêu liên quan đến sức khỏe của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, đặc biệt tập trung vào cách biến mục tiêu bao phủ sức khỏe toàn dân (UHC) thành hiện thực.

Đầu năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố dự thảo Chiến lược Toàn cầu về Y tế Kỹ thuật số, đưa ra các sáng kiến y tế kỹ thuật số và sử dụng nhiều hơn công nghệ và hệ thống thông tin y tế làm trọng tâm để đạt được khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc phổ cập và hợp túi tiền. Mặc dù trọng tâm của WHA, có thể hiểu được, là vai trò của khu vực công, nhưng không một Chính phủ, tổ chức phi chính phủ hay công ty nào có thể giải quyết vô số thách thức cản trở việc đạt được bảo hiểm y tế toàn cầu. Đạt được UHC vào năm 2030 sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta tạo ra một hệ sinh thái hợp tác giúp khu vực tư nhân và Chính phủ trở thành một phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

Trong lĩnh vực công nghệ y tế, sự kết hợp mạnh mẽ giữa dữ liệu và đổi mới công nghệ có thể tạo ra một cuộc cách mạng chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị. Giờ đây, các Chính phủ có thể tự tin đẩy nhanh việc triển khai kết nối và công nghệ để mang lại tác động và quy mô thực sự trong hệ thống y tế của họ.

Quá trình số hóa đang diễn ra với nhiều công nghệ mới, như chăm sóc sức khỏe từ xa, đã phá vỡ các ranh giới và tạo ra các hệ thống chăm sóc sức khỏe lấy bệnh nhân làm trung tâm. Xu hướng này sẽ bùng nổ vào các năm tới và hơn thế nữa, khi lợi ích của việc chuyển nhiệm vụ sang các cơ sở chăm sóc ít chuyên sâu hơn hoặc thậm chí tại nhà ngày càng được công nhận và kỳ vọng chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng kỹ thuật số thay đổi.

Empty

Ở các quốc gia phát triển, việc chuyển sang chăm sóc sức khỏe từ xa đang giúp loại bỏ thời gian chờ đợi và giảm chi phí vận chuyển, nhưng nó cũng đóng một vai trò thiết yếu trong việc cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân ở các quốc gia mới nổi và các vùng nông thôn (cộng đồng ở các vùng nông thôn có khả năng có một nửa tiếp cận với dịch vụ chăm sóc như các đối tác đô thị của họ).

Một lĩnh vực đổi mới thú vị khác, có phạm vi tác động rộng lớn, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp bảo hiểm y tế toàn dân là trí tuệ nhân tạo (A.I). A.I đang thay đổi cách chúng ta ứng xử với bệnh nhân bằng cách cung cấp các kế hoạch điều trị được cá nhân hóa và có tiềm năng lớn để cải thiện kết quả của bệnh nhân cũng như hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc. Nhưng giá trị thực sự của A.I chỉ có thể được mở khóa bằng cách kết hợp nó với kiến thức về bối cảnh lâm sàng và hoạt động mà nó được sử dụng - một phương pháp lấy con người làm trung tâm mà chúng tôi gọi là “trí thông minh thích ứng”.

Kết hợp tự động hóa và các công nghệ mới sẽ giúp các bác sỹ dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân của họ. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, cần phải đầu tư vào việc nâng cao kỹ năng của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để thích ứng với các công nghệ và khám phá mới, đồng thời thay đổi cách chúng ta đào tạo sinh viên y khoa. WHO ước tính rằng đến năm 2035, thế giới sẽ thiếu hụt khoảng 12,9 triệu chuyên gia y tế lành nghề - đó là nữ hộ sinh, y tá và bác sỹ. Một số quốc gia thậm chí không có trường y tế riêng để đào tạo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, vì vậy thực sự cần có những công nghệ này để thu hẹp khoảng cách.

Empty

Nhiều bác sỹ ngày nay và chắc chắn là thế hệ tiếp theo của các bác sỹ y khoa, sẽ làm việc trong các bệnh viện của tương lai. Các bệnh viện này sẽ được xây dựng chủ yếu dựa trên công nghệ, với A.I, chăm sóc sức khỏe từ xa và chăm sóc kết nối là tiêu chuẩn, đồng thời các máy tính và thuật toán tiên tiến đảm nhận các nhiệm vụ hành chính và thông thường - cải thiện cả chất lượng và khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc.

Mặc dù những thách thức về công nghệ và khả năng kết nối của tầm nhìn này là rất lớn, nhưng điều quan trọng là chúng ta không được quên thực tế rằng bệnh nhân là khía cạnh quan trọng nhất của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc. Để đạt được một hệ thống chăm sóc dựa trên giá trị lấy bệnh nhân làm trung tâm, trong đó đặt mục tiêu hỗ trợ lối sống lành mạnh và nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân, cải thiện kết quả sức khỏe, giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và cải thiện cuộc sống làm việc của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Số hóa chỉ có thể mang lại kết quả thông qua các quan hệ đối tác sáng tạo giúp tập hợp các tổ chức lại với nhau để phục vụ một mục đích chung. Thông qua quan hệ đối tác, ví dụ như giữa các Chính phủ với các tổ chức tư nhân, chúng ta sẽ phát triển và mở rộng các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao - được thúc đẩy bởi các công nghệ tiên tiến và được hỗ trợ bởi nguồn tài chính đổi mới - để phục vụ các cộng đồng dễ bị tổn thương và khó tiếp cận nhất.

Sự hợp tác này cũng sẽ thúc đẩy những nỗ lực không ngừng của các Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ nhằm xây dựng năng lực của các quốc gia trong việc thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu y tế để đưa ra quyết định hiệu quả hơn.

Empty
Empty
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Góc nhìn quản lý