Có nên dùng TPCN để hỗ trợ điều trị ung thư?
18/09/2019 09:16
Tôi nghe nói nano vàng có thể điều trị khỏi ung thư, người thân của tôi cũng tin theo điều này. Xin chuyên gia giải thích và phương pháp này đã được cấp phép chưa? Ngoài phương pháp này có...