Bộ Y tế thúc áp dụng GMP TPCN vào giữa năm tới

Bộ Y tế thúc áp dụng GMP TPCN vào giữa năm tới

Không GMP, doanh nghiệp TPCN Việt sẽ "sống mòn"

Vi phạm nguyên tắc GMP, Công ty Kiến Việt bị xử

Năm 2016, sẽ có quy chế GMP TPCN cho Việt Nam?

Áp dụng GMP TPCN tại Mỹ: Chỉ giáng “cây gậy”, không có “củ cà rốt”!

Tuy nhiên, TS. Phong khẳng định, sau Hội thảo Giới thiệu tài liệu Thực hành sản xuất tốt (GMP) Thực phẩm chức năng (TPCN) diễn ra tại Hà Nội ngày 29/3/2016, Cục sẽ tiến hành lấy ý kiến của nhiều bên như VCCI, EuroCharm… và cộng đồng để hoàn thiện Tài liệu hướng dẫn và lấy ý kiến luôn về lộ trình áp dụng GMP TPCN.

Quan điểm của Cục An toàn thực phẩm là việc áp dụng GMP không được quá đột ngột. Hiện có nhiều doanh nghiệp TPCN chưa đáp ứng nhanh được GMP nên Cục sẽ nghiên cứu lộ trình để không bóp nghẹt doanh nghiệp mà phải hướng đến việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển đổi sang việc áp dụng GMP.

Trên cơ sở đó, thời hạn bắt buộc áp dụng GMP TPCN có thể muộn hơn 1 chút bởi theo khuyến nghị của ASEAN thì chỉ bắt buộc từ năm 2021. Với điều kiện của Việt Nam, chúng ta có thể áp dụng sớm hơn nhưng còn phải tính toán đến điều kiện cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp.

Người đứng đầu Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết, sẽ nghiên cứu một cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp áp dụng GMP TPCN. Hiện tại, chúng ta đã có ưu đãi là thời hạn hiệu lực công bố sản phẩm tại các nhà máy sản xuất đã đạt tiêu chuẩn GMP (hoặc tương đương hay cao hơn) là 5 năm thay vì 3 năm như các sản phẩm tại các nhà máy chưa đạt tiêu chuẩn này.

Hồng Minh H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Kinh doanh - Tiêu dùng