Danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi được ban hành

Theo đó, danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 15 Luật Giá bao gồm các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 36 tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành; Sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng bột hoặc dạng lỏng có công bố sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng không theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Cũng theo Thông tư, danh mục này là cơ sở để Bộ Tài chính thực hiện quản lý giá theo quy định của pháp luật. Hàng tháng, Cục ATTP sẽ công bố chi tiết sữa quy định cho hai nhóm sản phẩm này.


Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/11/2013.

thuychi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn