Để 'kéo dài ngày Xuân'
24/01/2023 10:30
Trong cuốn Vệ sinh quyết yếu, Hải Thượng Lãn Ông đã đưa ra 10 lời khuyên để con người thêm trường thọ. Ngày đầu Xuân, cùng tìm hiểu những lời khuyên này của Đại Danh y Lê Hữu Trác.