Năm 2015: “Mở đường” cho các đơn vị y tế, giáo dục cổ phần hóa

Mở rộng cổ phần hóa các đơn vị y tế, giáo dục

Y tế Việt Nam sắp có quy chuẩn về truyền thông nguy cơ

Bộ Y tế... lại tăng giá

Sự kiện y tế đáng nhớ nhất trong năm 2014

Vệ sỹ Thiên đình “hành” Táo Bảo hiểm y tế (P4)

Giáo dục y tế: Ngành điều dưỡng tiếp tục được quan tâm

Đây là nội dung đáng chú ý trong nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng cuối năm 2014 vừa qua. Theo đó, cơ quan điều hành thống nhất mở rộng phạm vi chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, trong đó cần chú ý có loại hình phù hợp đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo.

Chính phủ sẽ có quy định đặc thù về xác định giá trị doanh nghiệp và không tính giá trị thương hiệu và tiềm năng phát triển vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển đổi để khuyến khích các đơn vị chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong quý I năm 2015.

Chính phủ cũng yêu cầu Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong tháng 2/2015. Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cần được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi bộ, ngành, địa phương trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

Đình Phong H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn