bão số 8

Thời tiết 30/12: Bão Jangmi xuất hiện gần biển Đông!
30/12/2014 09:48
Một cơn bão có tên quốc tế là Jangmi với cường độ mạnh cấp 8 đang hoạt động trên khu vực miền Nam Philippines, có thể sẽ vào phía Nam biển Đông trong sáng 1/1/2015.