Lão Tử: 'Đạo khả đạo, phi thường Đạo'
22/07/2022 08:30
Khi được hỏi Đạo là gì, Lão tử nói, "Đạo mà nói được không phải là đạo thường. Danh mà gọi được thì không phải là danh thường." Vậy, Đạo là gì? Cùng tìm hiểu trong Thiên về...
Lão tử: Họa là chỗ tựa của Phúc, Phúc ẩn mình trong Họa
03/05/2022 12:00
Quan điểm Họa là chỗ tựa của Phúc, Phúc ẩn mình trong Họa này của Lão tử được thể hiện rõ trong cuốn sách "Đàm đạo với Lão tử" của Lưu Ngôn. Xin chia sẻ cùng bạn đọc để cùng...