365 khoảnh khắc tâm thiền: Buông bỏ bản ngã, niềm vui tìm đến
04/06/2023 11:02
Với bản ngã, cuộc sống là khổ não bởi nếu gốc rễ của bạn là một thứ gì đó giả tạo, bạn chẳng thể vui mừng. Chỉ chân lý mới có thể giải phóng năng lượng vui mừng bên trong...
365 khoảnh khắc tâm thiền: Hòa tan bản thân trong năng lượng yêu thương!
06/05/2023 09:51
Hãy hòa tan bản thân trong dòng năng lượng yêu thương, trở thành năng lượng yêu thương - không phải yêu thương cái gì cụ thể, mà là có tình yêu thương cho nhau, cho mọi thứ và thậm chí là...
365 khoảnh khắc tâm thiền: 1 phút suy ngẫm mỗi tối
19/02/2023 10:30
Chúa Jesus nói, Vương quốc của Thượng đế nằm trong bạn. Đó là lời dạy cốt lõi của mọi bậc giác ngộ: đừng đi đâu cả; đừng tìm kiếm bên ngoài bản thân, bạn sẽ không tìm thấy...