365 khoảnh khắc tâm thiền: Ý nghĩa của thiền là sự tồn tại!
02/04/2023 14:41
Một vũ điệu thuần khiết là khi vũ công tan vào vũ điệu ấy, không còn vũ công, chỉ còn vũ điệu. Đó là ý nghĩa của thiền, của sannyas, của trạng thái ngất ngây, và về cơ bản, đó là ý...
Vì sao chúng ta phải thiền?
13/05/2022 15:26
"Cho dù chúng ta xem xét thiền dưới góc độ nào, để chuyển hóa bản thân, để phát triển tình yêu thương đồng loại, hoặc vì sức khỏe thể chất, thiền đều tỏ ra là yếu cố cơ bản...