Quy định mới về bảo hiểm xã hội trong lĩnh vực y tế

Thông tư 18/2022 có những quy định mới về việc hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội một lần

Chi phí đặt stent là bao nhiêu khi có bảo hiểm y tế?

Đề xuất COVID-19 là bệnh nghề nghiệp

Giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm xã hội cho F0 điều trị tại nhà

Không để người bệnh BHYT phải tự mua thuốc, TP.HCM chủ động chặn sốt xuất huyết

Quy định mới về thời gian nghỉ việc hưởng BHXH

Thông tư số 18/2022 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 15/2 sửa đổi một số quy định về hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) trong Thông tư 56/2017.

Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải được thực hiện trên nguyên tắc một lần khám chỉ được cấp một giấy. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày, khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tái khám để người hành nghề y xem xét quyết định.

Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai chuyên khoa trở lên của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

Trường hợp người lao động khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với nhiều bệnh khác nhau thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và được giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với bệnh có chế độ cao nhất.

Thông tư cũng thêm quy định người lao động có thể sử dụng phiếu khám bệnh, phiếu kết quả cận lâm sàng, đơn thuốc để chứng minh việc gặp vấn đề về sức khỏe, cần được giám định để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, nhận BHXH một lần.

Quy định hưởng BHXH một lần cho người lao động gặp vấn đề sức khỏe

Trước đây, theo Thông tư 56/2027, lao động mắc bệnh nguy hiểm tính mạng phải đồng thời đáp ứng điều kiện không tự sinh hoạt được cần người chăm sóc mới được hưởng BHXH một lần. Nhưng từ 15/2, người lao động gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được hưởng BHXH nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS (quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội).

- Người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Chủ động giám định lại sức khỏe do tai nạn lao động

Cũng theo Thông tư 18/2022, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã thực hiện giám định sức khỏe để hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoàn toàn có thể chủ động đi khám giám định lại mức suy giảm khả năng lao động nếu có nhu cầu.

Ngoài ra, người lao động còn được Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề trả phí khám giám định lại nếu kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trước đó, theo quy định tại Thông tư 56/2017, thời hạn giám định lại là ít nhất sau 02 năm (đủ 24 tháng), kể từ ngày người lao động được Hội đồng Giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gần nhất.

 
Quỳnh Trang (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội