lê quốc minh

Có nên dùng thông tin trên mạng xã hội để đăng báo?
10/08/2015 12:11
Sự bùng nổ như vũ bão của mạng xã hội vừa tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí, nhưng cũng vừa là thách thức không nhỏ đối với người làm báo và các cơ quan thông tin trong thời đại...