Dấu hiệu trên lưỡi cảnh báo bạn đang thiếu vitamin B12
08/08/2023 17:00
Vitamin B12 đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể. Vì vậy khi thiếu vitamin thiết yếu này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm cả sức khỏe răng miệng kém.