Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tiêu cực trong các tổ chức hội, quỹ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong các tổ chức hội, quỹ

Bộ Nội vụ sắp công bố chỉ số hài lòng của dân: Vẫn là một cửa hình thức

Đấu tranh chống tệ nạn trộm cắp hàng không

Cách chức trạm trưởng trạm y tế xã đánh bạc

"Chọn sữa cho con giống như đánh... bạc"

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Bộ Nội vụ yêu cầu các hội, quỹ như sau:

- Tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể hội viên, tổ chức thuộc, trực thuộc hội, quỹ (nếu có) và người làm việc tại hội, quỹ (gọi chung là hội viên) thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Vận động hội viên tố giác, đấu tranh, lên án đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công văn số 3271/BNV-TCPCP gửi các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trên toàn quốc hoặc liên tỉnh

Công văn số 3271/BNV-TCPCP gửi các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trên toàn quốc hoặc liên tỉnh

- Tăng cường quản lý hội viên theo đúng quy định của Điều lệ hội, quỹ và quy định của pháp luật; Không để hội viên bị lôi kéo bởi các loại hình đánh bạc trái phép, núp bóng cá cược thể thao, trò chơi điện tử, trò chơi dân gian..., tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật; Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Điều lệ hội, quỹ và quy định của pháp luật; nhất là đối với Hiệp hội Thể thao Bridge và Poker Việt Nam chủ động phòng ngừa đối tượng lợi dụng đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái pháp luật.

- Rà soát, ban hành đầy đủ các quy chế hoạt động của hội, quỹ theo đúng quy định của Điều lệ hội, quỹ và quy định của pháp luật, trong đó có Quy chế quản lý hội viên, Quy chế kỷ luật hội viên liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

- Trong quá trình tổ chức, hoạt động, hội, quỹ luôn phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hội, quỹ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 
PV/Sức Khỏe+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Góc nhìn quản lý