Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030

Cần có các giải pháp căn cơ trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược

Bài học kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành dược

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành sản xuất dược

Nhận diện một số vấn đề của ngành Dược qua khủng hoảng dịch COVID-19

Việt Nam lần đầu tiên có Ngân hàng dữ liệu ngành Dược

Tại Thông báo số 112/TB-VPCP ngày 4/4/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cảm ơn các chuyên gia trong lĩnh vực dược đã có nhiều ý kiến xác đáng, có giá trị đóng góp cho Dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Phó Thủ tướng đề nghị các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến về Dự thảo Chiến lược, gửi về Bộ Y tế để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo Chiến lược, trình Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục bám sát Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Gần đây nhất là Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới để rà soát, hoàn chỉnh Dự thảo Chiến lược, nhất là xác định rõ hướng đi, tận dụng cơ hội khi hội nhập ngày càng sâu rộng, có cách tiếp cận để ngành dược Việt Nam từ trình độ trung bình hiện nay lên mức cao hơn và đi nhanh lên hiện đại.

Trồng và chăm sóc cây tam thất hoang tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên - Ảnh: Báo Lào Cai

Trồng và chăm sóc cây tam thất hoang tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên - Ảnh: Báo Lào Cai

Về phát triển, nuôi trồng dược liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng phòng thí nghiệm chuyên ngành để phục vụ nghiên cứu phát triển thuốc, trong đó Nhà nước là chủ đạo và có cơ chế khuyến khích, ưu đãi phù hợp (về đất đai, về khoa học và công nghệ...) để các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu tham gia đầu tư.

Tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nuôi trồng dược liệu, trong đó chú trọng các hợp tác với các doanh nghiệp có công nghệ bào chế hiện đại; thúc đẩy phát triển lĩnh vực thuốc dược liệu, y dược cổ truyền, nâng cao năng lực, hiệu quả ngành thực phẩm chức năng.

Cùng với đó, đánh giá đầy đủ và có giải pháp phù hợp đối với hoạt động phân phối, cung ứng và hạ tầng bảo quản thuốc trên tinh thần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư và xã hội hóa; xác định các dự án, nhiệm vụ ưu tiên cần tập trung để thực hiện đến năm 2025 và kế hoạch thực hiện đến năm 2030.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành dược, có sự tham gia của các bộ, ngành và một số cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp lớn.

Cũng tại Thông báo, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tập trung hoàn thiện thể chế, trong đó thực hiện hài hòa chính sách phù hợp thông lệ quốc tế, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với lĩnh vực dược của Tổ chức Y tế Thế giới và của các quốc gia tiên tiến, thực hiện việc công nhận lẫn nhau nhằm chuẩn hóa quá trình sản xuất và phân phối. Hợp tác quốc tế cần được xác định là giải pháp "mũi nhọn" nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để ngành dược Việt Nam tham gia các chuỗi giá trị của các doanh nghiệp dược hàng đầu thế giới.  

 
Quỳnh Trang (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn