Có trăm nghìn, xem làm bữa cỗ gì ngon ngon nhé!
20/07/2022 10:59
Tôi có ông em họ rất giỏi nấu ăn. Lần nào có việc Họ, nó cũng xắn tay vào làm để mọi người có cỗ quê ngon và rẻ! Dạo này bỗng thấy nó cứ lẩn mỗi khi Họ có việc! Hỏi ra mới biết,...