Tác dụng hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng của Cốt Thoái Vương

Đau thắt lưng là bệnh phổ biến ở người trung và cao tuổi (Ảnh minh họa)

Bị đau thắt lưng kéo dài, phải làm sao?

Tập Thái cực quyền giúp giảm đau thắt lưng ở người cao tuổi?

Đau thắt lưng, tê một bên chân không đi lại được là do đâu?

Đau thắt lưng do thoát vị đĩa đệm cần làm gì?

Nghiên cứu do: GS.TS. Nguyễn Văn Thông, Lê Đình Toàn, Đinh Thị Hải Hà và cộng sự Bệnh viện TWQĐ 108 thực hiện
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đau cột sống thắt lưng (CSTL) là bệnh lý phổ biến, chiếm 60-80% số dân ở Mỹ, ở Việt Nam (37-50%). Bệnh hay gặp ở người trung niên và cao tuổi, ảnh hưởng nhiều đến khả năng lao động cũng như sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Bệnh lý cột sống thắt lưng với nhiều nguyên nhân trong đó thoát vị đĩa đệm CSTL (TVĐĐ CSTL) trên nền tảng thoái hóa cột sống chiếm khoảng 30-40%. Cho tới nay việc điều trị cũng như dự phòng thoái hóa và TVĐĐ CSTL còn nhiều khó khăn. Việc áp dụng các phương pháp điều trị y học cổ truyền dân tộc với các vị thuốc có nguồn gốc thiên nhiên là một trong các biện pháp điều trị đem lại hiệu quả nhất định cần được nghiên cứu ứng dụng. Cốt Thoái Vương (CTV) là một sản phẩm thực phẩm chức năng, thành phần chính là dầu vẹm xanh. Trên thực nghiệm thấy có tác dụng giảm đau chống viêm, chống thoái hóa cột sống.
Mục đích nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả lâm sàng của Cốt Thoái Vương trong hỗ trợ điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và tác dụng không mong muốn của thuốc.
Đối tượng nghiên cứu: 141 bệnh nhân được chẩn đoán TVĐĐ CSTL (theo lâm sàng và MRI cột sống thắt lưng). Chia 2 nhóm, nhóm Nghiên cứu 85 bệnh nhân sử dụng phác đồ nền và Cốt Thoái Vương, nhóm đối chứng 56 bệnh nhân sử dụng phác đồ nền.
Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả cắt ngang.
Kết luận: Cốt Thoái Vương có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh lý TVĐĐ CSTL và không thấy tác dụng không mong muốn. Cốt Thoái Vương có tác dụng giảm đau theo thang điểm VAS, có cải thiện vận động cột sống thắt lưng. Kết quả điều trị chung là: Rất tốt, tốt, khá, trung bình, kém tương ứng giữa 2 nhóm là 1,17%, 22,35,%, 44,7%, 36,5%, 0% (nhóm NC) và: 0 %, 23,2%, 21,4%, 55,4%, 0% (nhóm ĐC) (p<0.05). Điểm giảm trung bình là 7.435±2.00 (nhóm NC) và 7.07±1.79 (nhóm ĐC) (p<0.05).
KẾT QUẢ:
Hiệu quả giảm đau theo thang điểm VAS
Hình 1: Lâm sàng  mức độ đau theo VAS
Nhận xét: Mức độ đau rất nặng, nặng và vừa khi vào ở cả 2 nhóm chiếm tỷ lệ cao 94,1% ở nhóm NC, 100% ở nhóm ĐC. Sau thời gian điều trị, khi ra thì tỷ lệ này ở cả 2 nhóm đều là 0 %. Mức độ giảm  đau ở  nhóm NC tốt hơn nhóm ĐC. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0.01).
Hình 2: Biểu đồ đánh giá cải thiện mức độ giảm đau theo thang điểm VAS
Nhận xét: Điểm VAS khác biệt có ý nghĩa ở nhóm Nghiên cứu so với nhóm Đối chứng ở ngày điều trị 14 và khi ra viện với P tương ứng là (p=0.03 và p=0.033). Điểm giảm vào - ra ở nhóm Nghiên cứu  giảm nhiều hơn có ý nghĩa so với nhóm Đối chứng.
Hiệu quả cải thiện vận động cột sống:
Điểm vận động cột sống trung bình ở 2 nhóm nghiên cứu theo thời gian
Nhận xét: Điểm vận động cột sống khi vào viện ở cả 2 nhóm là không có sự khác biệt, điểm vận động cột sống ở ngày thứ 10 và kết thúc điều trị ở nhóm NC giảm có ý nghĩa so với nhóm ĐC, điểm giảm vào ra ở nhóm NC giảm nhiều hơn có ý nghĩa thống kê.
Bảng 4: Điểm hội chứng rễ thần kinh
Nhận xét:  Điểm hội chứng rễ thần kinh của cả 2 nhóm khi vào đều ở mức cao, lần lượt là 4,18 (nhóm Nghiên cứu) và 4,6 (nhóm Đối chứng). Sau thời gian điều trị thì điểm hội chứng rễ thần kinh ở cả 2 nhóm đều giảm xuống còn 1,79 (nhóm Nghiên cứu) và 1,88 (nhóm Đối chứng). Và điểm giảm vào-ra ở 2 nhóm tương đương nhau không có sự khác biệt ở 2 nhóm nghiên cứu.
 
Bảng
5: Đánh giá mức độ cải thiện chung ở 2 nhóm 
Nhận xét: Mức độ cải thiện rất tốt và tốt khá ở nhóm Nghiên cứu là 63,53% cao hơn ở nhóm Đối chứng là 44,6%, trong khi ở mức trung bình, kém ở 2 nhóm lần lượt là 36,47% và 55,4%. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p=0,008.
Đánh giá tác dụng không mong muốn của Cốt Thoái Vương 
Chưa ghi nhận thấy tác dụng không mong muốn nào phải dừng sử dụng sản phẩm.
KẾT LUẬN
- Thực phẩm chức năng Cốt Thoái Vương có tác dụng giảm đau theo thang điểm VAS, có cải thiện vận động cột sống thắt lưng.
- Kết quả cải thiện chung ở nhóm có Cốt Thoái Vương sau điều trị là: rất tốt và tốt (23,53%), khá (40,0%), trung bình và kém (36,47%). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm không dùng Cốt Thoái Vương với rất tốt và tốt (23,2%), khá (21,4%), trung bình và kém (55,4%) với P=0.008. Điểm giảm trung bình nhóm dùng Cốt Thoái Vương là (7,43±2,00) cao hơn nhóm không dùng Cốt Thoái Vương (7,07±1,79) (p<0.05).
- Không thấy tác dụng phụ của Cốt Thoái Vương khiến người bệnh phải ngưng sử dụng sản phẩm.
Ý kiến đề nghị: Cần có nghiên cứu ở nhiều trung tâm với số lượng bệnh nhân lớn hơn để xác định tác dụng hỗ trợ điều trị của TPCN Cốt Thoái Vương.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Nghiên cứu - Sản xuất