sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng

Tiền đái tháo đường - Ai có nguy cơ?
20/05/2015 15:42
Tiền đái tháo đường là tình trạng mức độ đường trong máu cao hơn bình thường nhưng chưa đủ cao để xếp vào bệnh đái tháo đường type 2. Nếu không điều chỉnh lối sống, chế độ...