Dòng chảy Sức khỏe+: Trẻ mắc tay chân miệng từ các tỉnh đổ dồn về TP.HCM
23/07/2023 10:10
Các bệnh viện phải tăng cường phối hợp chuyển tuyến; Phục hồi khuôn mặt cho bé 5 tuổi bị chó cắn rách một mảng da lớn; Trẻ mắc tay chân miệng từ các tỉnh đổ dồn về TP.HCM;…