suy thận độ 2

Thoát suy thận độ 2 nhờ liệu pháp và điều trị đúng cách
13/09/2016 15:23
Mang nhiều bệnh cùng một lúc, đặc biệt, từ năm 2010, căn bệnh suy thận độ 2 như “đánh gục” ông Nguyễn Hữu Vĩnh hoàn toàn. Thế nhưng, nhờ liệu pháp và điều trị...