Những thực phẩm quen thuộc nên ăn để ngăn ngừa sốc nhiệt mùa Hè - Ảnh 1
Những thực phẩm quen thuộc nên ăn để ngăn ngừa sốc nhiệt mùa Hè - Ảnh 2
Những thực phẩm quen thuộc nên ăn để ngăn ngừa sốc nhiệt mùa Hè - Ảnh 3
Những thực phẩm quen thuộc nên ăn để ngăn ngừa sốc nhiệt mùa Hè - Ảnh 4
Những thực phẩm quen thuộc nên ăn để ngăn ngừa sốc nhiệt mùa Hè - Ảnh 5
Những thực phẩm quen thuộc nên ăn để ngăn ngừa sốc nhiệt mùa Hè - Ảnh 6
Những thực phẩm quen thuộc nên ăn để ngăn ngừa sốc nhiệt mùa Hè - Ảnh 7
Những thực phẩm quen thuộc nên ăn để ngăn ngừa sốc nhiệt mùa Hè - Ảnh 8
Những thực phẩm quen thuộc nên ăn để ngăn ngừa sốc nhiệt mùa Hè - Ảnh 9
Những thực phẩm quen thuộc nên ăn để ngăn ngừa sốc nhiệt mùa Hè - Ảnh 10

Những thực phẩm quen thuộc nên ăn để ngăn ngừa sốc nhiệt mùa Hè

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Dinh dưỡng