6 triệu chứng của bệnh do xoắn khuẩn leptospira không nên bỏ qua - Ảnh 1
6 triệu chứng của bệnh do xoắn khuẩn leptospira không nên bỏ qua - Ảnh 2
6 triệu chứng của bệnh do xoắn khuẩn leptospira không nên bỏ qua - Ảnh 3
6 triệu chứng của bệnh do xoắn khuẩn leptospira không nên bỏ qua - Ảnh 4
6 triệu chứng của bệnh do xoắn khuẩn leptospira không nên bỏ qua - Ảnh 5
6 triệu chứng của bệnh do xoắn khuẩn leptospira không nên bỏ qua - Ảnh 6
6 triệu chứng của bệnh do xoắn khuẩn leptospira không nên bỏ qua - Ảnh 7

6 triệu chứng của bệnh do xoắn khuẩn leptospira không nên bỏ qua

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp