Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 14/6/2023
14/06/2023 15:50
Năm 2023, Tổ chức Y tế thế giới chọn thông điệp cho ngày 14/6 là “Thường xuyên hiến máu, hiến huyết tương, chia sẻ yêu thương, trao sự sống" . Vậy thông điệp này có ý nghĩa gì? Mời...