Thần tốc, thần tốc hơn nữa!
18/03/2022 11:46
"Thần tốc, thần tốc hơn nữa" trong việc tiêm vaccine, Thủ tướng tiếp tục có chỉ đạo như vậy khi kết luận phiên họp thứ 13 Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID -19.
Vì sao vẫn chưa thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu?
07/03/2022 16:18
Với đề xuất cho F1, F0 tự nguyện tham gia làm việc, dừng công bố số ca mắc COVID-19 mỗi ngày, nhiều người mong muốn COVID-19 sớm được coi là "bệnh đặc hữu", nhưng nhiều chuyên gia có ý...
Tiến tới bình thường hóa, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu
03/03/2022 20:40
Tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem Covid-19 là bệnh đặc hữu là tư tưởng chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng này, vừa diễn ra trong...