• Chuyên đề:
Ông Kao Siêu Lực: Thợ máy đi làm bánh
01/08/2013 10:25
Sau gần chục cuộc hẹn không thành, cuối cùng tôi cũng may mắn gặp ông trong một hoạt động do con gái ông tổ chức. Cuộc nói chuyện liên tục bị gián đoạn bởi những vị khách của buổi...