ds. nguyễn xuân hoàng

Viện Thực phẩm chức năng: Làm khoa học nhưng không hề khô khan!
19/11/2015 09:52
DS. Nguyễn Xuân Hoàng - Viện phó Viện Thực phẩm chức năng (VIDS) nhận định, mặc dù làm việc chủ yếu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, cán bộ, công nhân viên của Viện vẫn...