biến chứng đái tháo đường

Mất thị lực do đái tháo đường tăng đến mức báo động
24/09/2016 10:10
Biến chứng đái tháo đường trên mắt ngày càng gia tăng đến mức báo động. Chỉ trong 2 thập kỷ (1990 - 2010), số người bị mù lòa hoặc suy giảm thị lực do đái tháo đường đã tăng từ 27...