Đọc hay không đọc, đó mới là vấn đề!
21/04/2022 14:11
Shakespeare vĩ đại từng để lại một thông điệp lớn trong vài chữ: Hiện hữu hay không hiện hữu, đó mới là vấn đề (To be or not to be, that is question!). Tôi muốn mượn cách này để nói một...
Đừng coi thường sức khỏe tinh thần!
10/03/2022 09:37
Điều đầu tiên khi viết bài này tôi muốn dùng chữ “sức khỏe tinh thần”, cố ý tránh chữ “tâm thần”. Sở dĩ như vậy vì một người bạn của tôi, là bác sỹ, nhưng khi con sang Úc học...
Mozart cũng mất vì dịch bệnh?
04/12/2021 08:39
Năm nay (2021) nhân loại kỷ niệm 230 năm ngày mất của bậc thầy âm nhạc cổ điển phương Tây, Wolfgang Amadeus Mozart, người Áo. Những ngày lo sợ vì COVID-19, ngồi nhà nghe nhạc của ông và...