Phiên bản mới nhất của ChatGPT 'đỗ' bài thi chẩn đoán hình ảnh
18/05/2023 07:43
Nghiên cứu trên tạp chí Radiology cho thấy, phiên bản mới nhất của ChatGPT đủ điểm vượt qua kỳ thi của Hội đồng Chẩn đoán hình ảnh tại Mỹ và Canada, nhưng vẫn mắc nhiều lỗi sai cơ...