Bài học kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành dược
13/03/2023 08:21
Tại Diễn đàn CEO "Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành sản xuất dược", 3 đại diện đến từ các doanh nghiệp thành công đã chia sẻ câu chuyện thực tế và kinh nghiệm phát triển trong lĩnh...