2023: Ngành Y tế còn nhiều việc lớn
03/02/2023 10:48
Cùng với mục tiêu nâng cao năng lực và chất lượng công tác y tế, trong năm 2023 Bộ Y tế sẽ tập trung tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết.