tê bì tay chân

Vì sao tay phù như nải chuối?
06/08/2015 14:22
Mặc dù đa số nguyên nhân khiến tay bị sưng, phù đều vô hại, nhưng cũng có những nguyên nhân thực sự nghiêm trọng mà bạn không nên bỏ qua.