Cách cải thiện run đầu, run gáy hiệu quả
25/05/2023 10:50
Tôi bị run tay và run ở đầu, sau gáy. Mỗi khi thời tiết trở lạnh, hay khi cố gắng tập trung làm việc thì tôi lại thấy rất run nghiệm trọng hơn, rất căng thẳng, không muốn bước chân ra...