patin

800 người mắc hội chứng hóa đá
03/10/2014 13:38
Hội chứng SMS (Stone Man Syndrome) hay Người hóa đá hoặc gọi theo chuyên môn FOP (Fibrodisplasia ossificans progressiva) là căn bệnh di truyền hiếm gặp. Hiện trên thế giới có khoảng 800 người...
Tuổi nào học 'ngón' đó
04/10/2013 14:16
Nếu mẹ biết chọn thời điểm thích hợp để con làm quen và bắt đầu học chơi đàn, bơi, vẽ tranh… thì trẻ sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.