Y tế tuần: Ứng dụng liệu pháp tế bào điều trị ung thư máu
30/10/2022 11:16
Hiện Việt Nam bắt đầu tiếp cận với liệu pháp tế bào điều trị ung thư với dự án nhận chuyển giao công nghệ của Vinmec. Viện Thực phẩm chức năng ra mắt với sứ mệnh phát triển các...