365 khoảnh khắc tâm thiền: Ý nghĩa của thiền là sự tồn tại!
02/04/2023 14:41
Một vũ điệu thuần khiết là khi vũ công tan vào vũ điệu ấy, không còn vũ công, chỉ còn vũ điệu. Đó là ý nghĩa của thiền, của sannyas, của trạng thái ngất ngây, và về cơ bản, đó là ý...
365 khoảnh khắc tâm thiền: Cho đi dễ, nhận lại khó
05/03/2023 08:30
Điều khó khăn nhất trong cuộc đời là nhận lấy một món quà, bởi vì như vậy là đi ngược lại cái tôi. Cho đi dễ, rất dễ, nhưng nhận thì rất khó. Và nhận khi bạn không xứng đáng còn...